Gå till:

Omskolning av täckrotsplantor

Plantor i förbehållare
Foto: Jonas Palm
Artikeln beskriver ett av de första försöken med odling i förbehållare och omskolning till större behållare.

Sådd i små minibehållare och omskolning till större odlingskrukor är ett sätt att utnyttja växthusytan och ändå skapa robusta plantor. I traditionell täckrotsproduktion odlas plantorna ofta tätt, upp mot 1000 plantor per kvadratmeter. Det är då svårt att driva upp så stora plantor att de klarar trycket från snytbagge och gräskonkurrens, något som kan vara nödvändigt på bördigare planteringslokaler. Om plantorna sås i små behållare kan den mer energikrävande växthusperioden utnyttjas effektivare. De små behållarna kan sedan skolas om till större krukor som kan odlas vidare på friland. I den här artikeln i serien Plantnytt redovisas resultat från en försöksodling med omskolning. Plantorna odlades i förbehållare med bara 3 milliliter substratvolym och en täthet på 3300 plantor per kvadratmeter. De små plantorna skolades sedan om till HiKo-krukor av traditionell storlek. Parallellt odlades också plantor som hade direktsåtts i HiKo-krukor. Det visade sig att de förodlade ”miniplantorna” tappade tillväxt efter omskolningen men att tillväxten återhämtar sig med tiden. De direktsådda plantorna hade dock betydligt högre torrvikt vid försökets slut ((73 dagar).

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1985    Publicerad 1985-08-07 13:49
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.