Gå till:

Frögroning och groningsmiljö

Från groningsförsöket
Foto: Jonas Palm
Hög luftfuktighet och temperatur är viktiga faktorer för en bra groning av skogsfrö i plantskolor. Artikeln visar resultaten från en groningsstudie.

För en snabb och säker groning krävs både lämplig temperatur och en god och jämn fukttillgång. Kravet på hög temperatur gör att uppvärmningskostnaderna under våren blir höga och det gäller därför att hitta rätt avvägning mellan temperatur och groningsresultat. Groningen kan också påverkas av åtgärder som täckning av fröet, sådd i fröhål eller reglering av den relativa luftfuktigheten. I denna artikel, presenterad i serien Plantnytt, redovisas resultaten från en studie av olika groningsmiljöer. En slutsats var att det är svårt och dyrt att styra groningen enbart med relativ luftfuktighet och bevattning. Det är effektivt att täcka fröna och allra mest effektivt är om fröna sås i fröhål (något som de flesta plantskolor idag använder).

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1985    Publicerad 1985-08-07 14:46
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.