Gå till:

Forskning och utveckling inom plantproduktionen

Foto: Sigge Falk
Artikeln ger en översikt av den forskning som pågår kring plantproduktion i Sverige och de förslag som finns till nya forskningsfrågor.

I början av 1980-talet satsade SLU och Forskningsstiftelsen Skogsarbeten cirka 6,8 miljoner kronor per år på forskning om plantproduktion och plantetablering. Satsningen motsvarar ungefär en procent av de direkta kostnaderna för skogsodling i Sverige. Skogsbrukets plantprojekt har bidragit med 0,1 öre per producerad planta som också gått till plantforskning samt serien Plantnytt. I denna artikel beskrivs vilka områden forskning pågår i, och vilka frågor som har identifierats som angelägna för fortsatt forskning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1985    Publicerad 1985-08-07 14:51
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Paul Willén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.