Gå till:

Produktion av täckrotsplantor 1981

Foto: Mats Hannerz
Artikeln beskriver omfattningen av täckrotsplantodling i Sverige år 1981 och jämför utvecklingen med tillståndet år 1975.

År 1981 levererades 423 miljoner plantor från Sveriges skogsplantskolor. Täckrotsplantor stod för 229 miljoner plantor, egenproducerade barrotsplantor för 194 miljoner och importerade barrotsplantor för 25 miljoner plantor. Andelen täckrot var 95 % i Norrland och 10 % i Götaland. Täckrotsplantor odlades på 28 plantskolor och huvuddelen av plantorna kom från plantskolor ägda av aktiebolag. Den vanligaste behållaren var paperpot med 60 % av alla täckrotsplantor. I denna artikel i Plantnytt beskrivs täckrotsodlingens fördelning över behållarstorlekar, geografi, trädslag och växthustyper. En liknande undersökning gjordes för 1975 års odling. Täckrotsodlingen hade år 1981 fördubblats jämfört med den tidigare undersökningen men antalet täckrotsplantskolor hade minskat något.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1983    Publicerad 1983-08-07 13:19
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.