Gå till:

Behållarvolym – biologisk betydelse

Plantor odlade i 25 ml och 150 ml.
Foto: Jonas Palm
Plantodling i större torvbehållare gav grövre plantor med bättre rotutveckling än odlingar i mindre behållarvolymer, även om planttätheten var samma.

Täta täckrotsodlingar med många plantor per kvadratmeter skapar ljuskonkurrens och klenare plantor jämfört med glesa odlingar. Planttätheten är dock inte den enda faktorn, även substratvolymen (torvklumpen som plantorna odlas i) spelar roll. I en studie presenterad i serien Plantnytt jämfördes plantornas utveckling i behållare med fem olika substratvolymer, 25-150 milliliter. Alla plantorna odlades med samma täthet per kvadratmeter. Den största volymen gav grövre och högre plantor och en betydligt större rotmängd i odlingsbehållaren. Försprånget från den 1-åriga odlingen följde också med ut i fält. Även tre år efter utplantering hade plantor från den större substratvolymen grövre stammar och längre toppskottlängd.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1983    Publicerad 1983-08-07 13:13
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.