Gå till:

Ytplantering

Odlingsplattan
Foto: Anders Lindström
Med ytplantering kan föryngringen mekaniseras och göras billigare. Odlingsplattan är en metod för ytplantering som har testats i fält.

Under 1980-talet gjordes forskning kring olika metoder för ytplantering, där plantorna med sitt odlingssubstrat placeras ovanpå marken. Fördelarna med ytplantering skulle vara att det är lättare att mekanisera. Även vid manuell plantering skulle tidsvinsten vara betydande jämfört med traditionell plantering. Ytplantering kan också ha biologiska fördelar då rötterna får en naturlig rotutveckling. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs principerna för ytplantering. Dessutom redovisas resultat från provodlingar med det då enda systemet för ytplantering – odlingsplattan. Resultaten visar att metoden är biologiskt sett fullt möjlig på de flesta marker i Sverige. Ett krav för lyckat resultat är att odlingsplattan har ordentlig kontakt med underlaget. Det får inte finnas någon luftspalt emellan mark och odlingsplatta, då torkar rötterna.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1982    Publicerad 1982-08-07 13:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.