Gå till:

Sådd på friland

Egedal såddmaskin
Foto: Etlar Skou
En lyckad sådd i en frilandsplantskola kräver bra frö, en välpreparerad mark och rätt åtgärder efter sådden.

Det är många olika steg som måste fungera för en lyckad sådd i en frilandsplantskola. Fröet bör vara behandlat för att gynna groningen. Jorden ska vara väl förberedd och fri från sten, ogräsfrön och rotogräs. Sådden kan göras på flera sätt beroende på hur odlingen ska hanteras senare. Om plantorna ska omskolas eller rotbeskäras manuellt ska de sås i raka rader. Bredsådd ger dock störst antal plantor, kraftigare plantor och mindre risk för svampangrepp. Efter sådden bör barrträdsfröna täckas med fint grus eller torv. Efter sådden måste fröna ha optimal vattentillförsel – inte för mycket och inte för lite. Gödsling, svamp- och insektsbekämpning och ogräskontroll är andra åtgärder som kommer efter sådden. I artikeln i serien Plantnytt beskrivs di olika åtgärderna i en frilandssådd.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1982    Publicerad 1982-08-07 12:54
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Etlar Skou

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.