Gå till:

Värmeväxthus i 80-talets skogsbruk? – en fråga om energiutnyttjande

Foto: Sigge Falk
Det kostar energi att värma upp växthus. Här beskrivs hur växthusen kan utformas för att minska energiåtgången och samtidigt ge en bra odlingsmiljö.

Ett växthus kan värmas upp passivt med hjälp av solen eller aktivt med el, olja eller biomassa. Växthusens energieffektivitet påverkas bland annat av hur varmluften sprids inne i växthuset. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs hur fläktar och ventilation kan användas för att styra varmluften. Växthusets grund är också en viktig faktor. Genom att förse växthuset med ett tjockt stenlager som magasinerar värme (värmegrund) kan man spara energi. Jämförande studier visade att det energieffektiva huset var gynnsamt för groningen och rotutvecklingen. Kostnaden för värmegrunden kunde, genom minskad energiförbrukning, betala sig inom fyra år, enligt den redovisade studien.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1981    Publicerad 1981-08-07 12:38
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Mattsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.