Gå till:

Markkartering i skogsplantskolor

Foto: Sigge Falk
Jordens egenskaper har stor betydelse för plantornas tillväxt och gödslingsbehov. Här beskrivs en metod för att kartera jorden i skogsplantskolor.

En jords fysikaliska egenskaper reglerar fördelning av luft och vatten i marken. De kemiska egenskaperna avgör jordens förmåga att leverera näringsämnen. Barrotsplantskolor är i regel placerade på sand- och mojordar med en låg buffringsförmåga för växtnäringsämnen. Det finns därför risker för både höga och låga näringskoncentrationer i jorden, och också risk att det blir obalans mellan olika näringsämnen. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs en metod för att kartera marken för att få en uppfattning om näringssammansättningen. I rapporten finns också riktvärden för koncentrationen av olika näringsämnen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1981    Publicerad 1981-08-07 12:42
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Erik Jonsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.