Gå till:

Gödslingsprogram för täckrotsproduktion

Foto: Sigge Falk
Plantodling i torvfyllda behållare är beroende av näringstillförsel utifrån. Artikeln beskriver erfarenheterna kring gödsling av plantor.

Torv är ett bra odlingssubstrat på grund av sin vattenhållande förmåga, däremot innehåller torven ingen lättillgänglig näring. Plantorna är därför beroende av tillförsel utifrån. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs problem och erfarenheter kring gödsling i skogsplantskolor. Ett rekommenderat gödslingsprogram startar när groddplantorna ”bugar”, då cirka 4 gram kväve per kvadratmeter och vecka tillsätts. Givorna varierar sedan under säsongen. Hänsyn måste också tas till att näring binds i torven och odlingsbehållarens väggar (i de fall som inte plastbehållare används).

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1981    Publicerad 1981-08-07 12:44
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lennart Lilliehöök

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.