Gå till:

TS-halt, ett mått på invintring

Foto: Sigge Falk
Torrsubstanshalten i plantornas skott kan indikera när en när en planta är invintrad och lagringsbar.

När plantan invintrar minskar vattenhalten i skotten. Den kvarvarande delen, torrsubstansen, består av fibrer, stärkelse, socker, fetter med mera. Torrsubstanshalten (TS-halten) är ett mått på hur stor andel av friskvikten som består av torrsubstans. Den ökar från toppen mot rothalsen och är därför högst i de äldsta delarna av plantan. TS-halten ökar gradvis under hösten och den snabbaste förändringen sker i plantans topp. Därför har det visat sig lämpligt att mäta TS-halten på plantans översta två centimetrar.
I denna artikel från Plantnytt nr 2 1980 beskriver författarna relativt detaljerat hur TS-halten kan mätas i plantskolan. Det som krävs är ett torkskåp, en exsickator där provet kan svalna utan att ta upp vatten och en finjusterad våg. Gränsvärdet för när olika plantpartier är lagringsbara var vid artikelns tidpunkt under utveckling, men preliminärt pekade studierna på att ettåriga plantor bör ha en TS-halt mellan 32 och 34 % för att vara lagringsbara. (Senare forskning har visat att tallplantor bör ha nått 33 – 36 % och granplantor 35 – 38 % TS-halt för att vara lagringsbara. Riktvärdena varierar beroende på bland annat. plantornas behandling, ålder och härkomst och TS-halt bör användas med viss försiktighet. Frystester ger t ex en säkrare indikation på lagringsbarhet.)

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1980    Publicerad 1980-04-25 19:15
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.