Gå till:

Victor Asmoarp

Forskare
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
victor.asmoarp@skogforsk.se

073 - 364 59 48

Transport & logistik
Transportfordon
Flödesplanering
Kollegor inom Värdekedjor