Gå till:

Torbjörn Brunberg

Forskare
Driftssystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
torbjorn.brunberg@skogforsk.se

070 - 595 38 61

Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Skogsbränsle
Kollegor inom Driftssystem