Gå till:

Nazmul Bhuiyan

Civilingenjör
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
nazmul.bhuiyan@skogforsk.se

073 - 030 32 94

Virkesdata
Programvaror
Kollegor inom Värdekedjor