Gå till:

Marie Larsson-Stern

Hållbarhetschef och processledare samhällsnyttor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
marie.larsson-stern@skogforsk.se

070 - 168 94 20

Kulturhänsyn