Gå till:

Lars Wilhelmsson

Chef strategisk FoU-samverkan, Seniorforskare
(Dr)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
lars.wilhelmsson@skogforsk.se

070 - 628 03 68

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2016 A model approach to include wood properties in sorting and transportation planning
Andersson, G
Flisberg, P
Nordström, M
Rönnqvist, M
Wilhelmsson, L
2016 An Integrated Approach for wood quality
Brüchert, F
Wilhelmsson, L
Mochan, S
Sauter, U
Wood Material Science and Engineering
2015 A Swedish case study on the prediction of detailed product recovery from individual stem profiles based on airborne laser scanning
Barth, A
Möller, J.J
Wilhelmsson, L
Arlinger, J
Hedberg, R
Söderman, U
Annals of Forest Science
Avverkning
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Virkesdata
Kollegor inom Värdekedjor