Gå till:

Lars Rytter

Seniorforskare
(Docent)
Skogsskötsel
Ekebo 2250
268 90 Svalöv
lars.rytter@skogforsk.se

070 - 560 04 05

SkogDr, docent i skogsekologi. Forskar om lövträdsskogsbruk, tillväxtdynamik, näringscirkulation, kolbalans och skötselsystem. Fokuserar bland annat på uthållig biomassaproduktion för att förse samhället med förnybar råvara. Internationellt verksam inom FAO och IUFRO. Ordförande i Poppelkommissionen.

Kollegor inom Skogsskötsel