Gå till:

Lars Fridh

Forskare
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
lars.fridh@skogforsk.se

072 - 53 31 066

Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
Kollegor inom Värdekedjor