Gå till:

Kristina Wärme

Seniortekniker
(biolog)
Forskningsservice
Box 3
918 21 Sävar
kristina.warme@skogforsk.se

073 - 044 76 11

Kollegor inom Forskningsservice