Gå till:

John Arlinger

Specialist
(Skog lic)
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
john.arlinger@skogforsk.se

070 - 601 90 93

Standarder
Aptering
Kollegor inom Värdekedjor