Gå till:

Johanna Enström

Projektledare
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
johanna.enstrom@skogforsk.se

070 - 224 99 28

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2021 Wood chip supply from forest to port of loading – A simulation study
Enström, Johanna
Eriksson, Anders
Eliasson, Lars
Larsson, Aron
Olsson, Leif
Biomass and Bioenergy
2020 Roundwood and Biomass Logistics in Finland and Sweden
Väätäinen, Kari
Anttila, Perttu
Eliasson, Lars
Enström, Johanna
Laitila, Juha
Prinz, Robert
Routa, Johanna
Croatian Journal of Forest Engineering
2017 Technical evaluation of a mechanical dewatering press and North American market opportunities
Volpé,S
Röser, D
Carruthers, R
Enström, J
Skogsbränsle
Kollegor inom Värdekedjor