Gå till:

Isabelle Bergkvist

Programchef
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
isabelle.bergkvist@skogforsk.se

070 - 558 85 87

Skogsskötsel
Markberedning
Föryngring
Slutavverkning
Vindskador
Kollegor inom Skogsskötsel