Gå till:

Henrik Von Hofsten

Projektledare
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
henrik.vonhofsten@skogforsk.se

070 - 528 85 51

Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
Kollegor inom Driftsystem