Gå till:

Henrik Von Hofsten

Projektledare
Driftsystem
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
henrik.vonhofsten@skogforsk.se

070 - 528 85 51

Arbetar främst med skogsbrukets transporter, framför allt större och tyngre, så kallade HCT-fordon. Gör även en del insatser inom skogsbränslesektorn, framför allt kring sönderdelning och fraktionering av skogsbränsle men även transporterna.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2019 Managing moisture content during storage of logging residues at landings – Effects of coverage strategies
Eliasson, Lars
Anerud, Erik
Grönlund, Örjan
von Hofsten, Henrik
Renewable Energy
2016 An alternative supply system for stump biomass – coarse grinding combined with sieving of the produced hog fuel
Anerud, E
von Hofsten, H
Eliasson, L
International Journal of Forest Engineering
2015 Täckningseffekt vid storskalig lagring av flis
Anerud, E
Jirjis, R
Eliasson, L
von Hofsten, H
2015 Effects of Sieve Size on Chipper Productivity, Fuel Consumption and Chip Size Distribution for Open Drum Chippers.
Eliasson, L
von Hofsten, H
Johanneson, T
Spinelli, R
Thierfelder, T
Croatian Journal of Forest Engineering
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
Kollegor inom Driftsystem