Gå till:

Henrik Von Hofsten

Projektledare
Värdekedjor
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
henrik.vonhofsten@skogforsk.se

070 - 528 85 51

Skogsbränsle
Kollegor inom Värdekedjor