Gå till:

Helena Gålnander

Projektledare
Skogsskötsel
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
helena.galnander@skogforsk.se

070 - 263 29 94

Arbetar som projektledare inom Skogsskötselprogrammet och framförallt med skogsvårdsfrågor. Har tidigare arbetat som försökstekniker inom Skogforsks förädlingsprogram och som kurs- och konferensansvarig. Har bakgrund från skogsbruket som skogsinspektor på Norra.

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2019 Within-Site Variation in Seedling Survival in Norway Spruce Plantations
Holmström, E
Gålnander, H
Petersson, M
Forests
Kollegor inom Skogsskötsel