Gå till:

Gunnar Jansson

Seniorforskare
(SkogD)
Förädling
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
gunnar.jansson@skogforsk.se

070 - 638 85 56

Förädling & plantor
Kollegor inom Förädling