Gå till:

Erik Willén

Processledare
Digitalisering
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
erik.willen@skogforsk.se

070 - 371 45 26

Jägmästare (M.Sc. Forestry) och har tidigare arbetat vid olika konsultföretag inom fjärranalys och geodata. Initierar och driver projekt inom digitaliseringen av skogsbruket med bland annat laserdata och annan fjärranalys, verkar brett inom hela digitaliseringsområdet

Visa publikationer

Publikationer i urval

År Titel Författare Tidskrift
2019 Mobile Laser Scanning for Estimating Tree Stem Diameter Using Segmentation and Tree Spine Calibration
Holmgren, J
Tulldahl, M
Nordlöf, J
Willén, E
Olsson, H.
Remote Sensing
2017 Improved Prediction of Forest Variables Using Data Assimilation of Interferometric Synthetic Aperture Radar Data
Lindgren, N
Persson, H.J
Nyström, M
Nyström, K
Grafström, A
Muszta, A
Willén, E
Fransson, J.E.S
Ståhl, G
Olsson, H
Canadian Journal of Remote Sensing
2015 Data Assimilation in Forest Inventory: First Empirical results
Nyström, M
Lindgren, N
Wallerman, J
Ehlers, S
Grafström, A
Muszta, A
Nyström, K
Willén, E
Fransson, J.E.S
Bohlin, J
Olsson, H
Ståhl, G
Forests
Planering
Fjärranalys