Gå till:

Bo Karlsson

Seniorforskare
(SkogD)
Förädling
Ekebo 2250
268 90 Svalöv
bo.karlsson@skogforsk.se

070 - 540 88 09

Leder programmet Förädling Syd och forskningsstationen i Ekebo. Jägmästare och skoglig doktor i skogsgenetik. Har jobbat på Skogforsk och dess föregångare Institutet för Skogsförbättring sedan 1980.

Förädling & plantor
Kollegor inom Förädling