Duo2

80 ton - 32 m

DUO2-ekipaget är 32 m och fördelar 80 ton på 11 axlar. Lastbilen transporterar styckegods mellan Göteborg och Malmö och förbrukar ca 27 % mindre diesel per transporterad godsmängd

I detta projekt undersöker vi fordonskombinationer på upp till 32 m och upp till 80 ton. Hypotesen är att HCT-fordon ska ytterligare minska bränsleförbrukningen. Två Volvo-ekipage har utvecklats i DUO2 – projektet (dr nr 2010-01342) för att gå i fältförsök hos DB Schenker (Kallebäcks Transport). Proven planerades att pågå under ca 2 år på sträckan Göteborg-Malmö. Ingående Fordonsmoduler planerades också att användas vid regional distribution kring knutpunkterna (Göteborg och Malmö).

Vikt: 80 ton
Längd: 32 m
Fordonskomponenter: Lastbil, dolly, link och trailer
Övrigt: 11 axlar