ST - Större Travar

ST-Grupp, ST-Kran

74 ton - 24 m

ST - Större Travar

Tidigare studier visar på minskad drivmedelsförbrukning mellan 8 – 14 % vid transporter med 74-tons timmerlastbilar jämfört med dagens 60-tons timmerlastbilar

Projektet ETT-Modulsystem för skogstransporter har visat att tyngre och längre fordon väsentligen kan minska bränsleförbrukningen, utsläppen av CO2 och kostnaderna. Samtidigt har inte någon negativ inverkan på vare sig trafiksäkerhet eller vägslitage kunnat påvisas.

ST-Grupp, ST-Kran

Vikt: 74 ton
Längd: 24 m
Fordonskomponenter: ST-drag (Lastbil, link and semitrailer) ST-kran (Lastbil (8x4), dolly and semitrailer)
Övrigt: