Resultat

Resultat

Skogforsk har, på uppdrag av Trafikverket, samlat in data på bränsleförbrukning, lastmängder och transportavstånd för nästan samtliga HCT-fordon i Sverige (High Capacity Transports) i projektet SamDemo. Totalt inom SamDemo-projektet finns data från 49 fordon, varav fyra utgått under projekttidens gång, rapporterat som medelvärden per kvartal. De flesta lastbilarna är rundvirkesbilar men det finns även fordon som transporterar stål, pappersprodukter, vätskor, flis och styckegods. Sammanlagt har de 49 fordonen kört 1 528 523 mil varav 841 325 mil med last. Inom projektet medverkar ett flertal olika fordonskombinationer med bruttovikter från 64–90 ton.

Läs mer...