HCT 48 Burlink

Lastbilsnamn HCT 48 Burlink

Styckegods - Piteå - 74 ton

Smurfit Kappa söker tillstånd att få demonstrera och studera 80-tons fordon i ett effektivt transportflöde med kraftlinerrullar från Smurfit Kappas fabrik i Piteå till utlastningslagret vid Piteå Djuphamn, Haraholmen. Vägtransporten ska ske med två linerfordon, som överskrider normalt tillåtna viktbegränsningar. Projektet ska ge ny kunskap om hur ett tyngre fordon fungerar under berörda omständigheter beträffande vägstandard och trafikmiljö. Stora miljövinster väntas kunna uppnås samtidigt som man minskar antalet transporter på en hårt belastad vägsträcka genom centrala Piteå. Befintlig infrastruktur utnyttjas, där det dessutom redan idag finns tillstånd för en 90-tons ETT-fordon på sträckan längs Timmerleden till Svedjan. Områden för studier är: Transporternas effektivitet och samhällsnytta, utvärdering av IAP, bränsleförbrukning och miljöpåverkan, samt trafiksäkerhet

Lastbilsnamn HCT 48 Burlink

Godsslag: Styckegods
Geografiskt område: Piteå
Vikt: 74 ton
Längd: 21,4 m
Företag: Burlink
Bilmärke: Volvo
Övrigt: Kör åt Smurfit Kappa