Skogsbruk vid vatten och känsliga marker

Skador på mark och vatten påverkar både naturen, arbetsorganisation och drivningsekonomi. I diskusionsform lär du dig mer om hur det går att undvika skador på mark och vatten, vad det kostar och vilka effekter skadorna kan få.

Skogsbruk vid vatten och känsliga miljöerKursen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter och innehållet ligger i linje med vattendirektivets intentioner.

Ur programmet

  • Vad händer i mark och vatten vid skogsbruk och drivning?
  • Vad är en markskada och vem bär ansvaret?
  • Hur kan man minska skadorna och vad kostar det? 
  • Rätt planering ger mindre påverkan.

 

Är du och ditt företag  intresserad av kurs? Kontakta oss så lämnar vi offert. Erik Viklund, 018-18 85  40

Arrangör

Utbildningen genomförs av Skogforsk på uppdrag av SMF-Skogsmaskinföretagarna med medel från EUs landsbygdsprogram

Vilka har genomfört utbildningen?

Utbildningen Skogsbruk vid vatten och känsliga marker har haft närmare 1600 deltagare säsongen 2010, med en jämn mix av skogstjänstemän och skogsmaskinförare.

Följande skogsföretag och en stor mängd skogsentreprenadföretag har genomfört utbildningen.

Billerud - Norrbotten
Fortifikationsverket
Holmen Skog
Härad skog
Mellanskog
Norra Skogsägarna
Norrskog
Rundvirke skog
Uppsala Akademiförvaltning

Du är också varmt välkommen till något av våra kurstillfällen!