Gå till:

Hyggesfritt skogsbruk på landskapsnivå

3 maj 2017
Uppsala


Start 2017-05-03 10:00:00
Slut 2017-05-03 15:00:00
Vilket är kunskapsläget om hyggesfri skogsskötsel? Ta del av våra bedömningar av hur miljö, sociala värden, produktion och ekonomi påverkas vid olika nivåer av hyggesfritt skogsbruk i landskapet.

 

Skogforsk har sammanställt kunskap om hyggesfri skogsskötsel och baserat på detta gjort bedömningar för tre scenarier med hyggesfri skötsel. På seminariet redovisar vi resultaten av litteraturstudien samt våra bedömningar av scenarier med 10, 30 och 100 % hyggesfri skötsel i landskapet. Vi tar upp effekter på tillväxt, fauna och flora, drivnings-och skogsvårdskostnader, klimatpåverkan, virkeskvalitet, upplevelsevärden, rennäring, skador, vilt samt bär och svamp. Seminariet kombinerar kunskapsspridning med diskussioner om kunskapsluckor och forskningsbehov.  

Läs mer

När?

3 maj 2017.

Programmet startar 10 och slutar 15.

Var?

Skogforsk, Dag Hammarskjölds väg 36 A

>> Vägvisning i Google maps

Vi rekommenderar att du åker till Skogforsk med kollektiva färdmedel. Ett flertal busslinjer från Stora torget och Uppsala centralstation passerar Skogforsk. Kliv av vid hållplats Uppsala Science Park eller Akademiska sjukhuset södra. Med kreditkort kan du köpa biljett direkt på bussen.

Observera att det p.g.a. byggnadsarbeten är svårt att hitta parkeringsplats nära Skogforsk kontor. Parkeringsgaraget i södra delen av Science Park är det säkraste kortet.

Medverkande

Johan Sonesson, Staffan Jakobsson, Jan-Olov Weslien & Lars Eliasson, samtliga från Skogforsk

Anmälan?

Via formulär nedan senast  26 april. Ange i rutan "Övrigt" om du har några kostönskemål.

Pris?

1000 kr exkl. moms. I priset ingår fika och mat.

Frågor om programmet?

Kontakta Johan Sonesson, 070-5188589, johan.sonesson@skogforsk.se

Frågor om anmälan?

Kontakta Inger Karlsson, 070-3669955, inger.karlsson@skogforsk.se

Anmälningstiden för seminariet har gått ut. Kontakta gärna Inger Karlsson, inger.karlsson@skogforsk.se, 070 - 366 99 55,  för ev. efteranmälan.

Vi hoppas såklart att vi har en plats åt dig!

Visa deltagarlista
Namn Företag
Peter Ask Sveaskog
Erik Ederlöf Skogsstyrelsen
Sverker Johansson Bitzer Productions AB
Christer Johansson Sveriges Ornitologiska Förening- BirdLife Sverige
Eva Jörgensen Skogsstyrelsen
Marie Larsson-Stern Skogforsk
Erik Ling Västerås stifts skog AB
Tomas  Lämås SLU
Mikael Olsson Kristinehamns kommun
Malin Sahlin Naturskyddsförenignen,
Johan Sonesson Skogforsk
Marcus Sydh Göransson Svenska kyrkan