Gå till:

Forestand

Forestand är en standard för geografisk information, data om skog och brukande av skog. Den gör att alla parter inom skogsbruket talar samma språk och underlättar kommunikationen.

Skogsägare och andra företag har ett behov av att snabbt och säkert kunna utbyta information om skogar inför virkesköp, fastighetsaffärer, markbyten med mer. Då är det viktigt att alla parter kan förstå varandra.

För att öka effektivitet och kvalitet i datahanteringen har ledande brukarorganisationer inom skogsnäringen tagit initiativ till att starta ett nytt nationellt standardiseringsarbete om skoglig information.

Genom standardisering ska begrepp och format samordnas så att behovet av datakonvertering minskar. Samtidigt ska den kommande standarden underlätta och kvalitetssäkra förvaltningen av skoglig information.

För beställning av standarddokumenten och för allmän information, se www.sis.se/tk538

Skogforsk har ansvaret för att underhålla de xml-schema som bör användas vid teknisk implementering av standarden. Länkar till zip-arkiv per version finns i nedanstående tabell. De aktuella xsd-filerna (scheman) nedan speglar inte alltid standarden som den i nuläget ser ut. Orsaken till detta är att schemat kan modifieras efter ett beslut i TK men innan standarden har reviderats.

Aktuella xml-scheman kan laddas ner nedan:

Versionsdatum Package
version
Scheman Dokumentation och historik
2014-12-08 - Schema 141208zip Schema-ändringar_2015_02_06.pdf
2015-03-27 -

Schema 150327.zip

Schema-ändringar_2015_03_27.pdf 
2015-05-18 2015.2.00 Schema_2015_2_00.zip Schema-ändringar_2015_05_18.pdf
2015-10-02 2015.2.01 Schema_2015_2_01.zip Schema-ändringer_2015_10_02.pdf
2015-10-21 2015.3.00 Schema_2015_3_00.zip Schema-ändringar_2015_10_21.pdf
2016-01-02 2016.1.00 Schema_2016_1_00.zip Schema-ändringar_2016_01_02.pdf

 Test-länk

Ett dokument angående Forestands versionshantering kan laddas ner här:
Forestand_Versionshantering.zip
Observera att versionshanteringen infördes 2015-05-18

Kontakta gärna Ingemar Eriksson (070-384 11 60) vid frågor angående implementering av standarden.

 

Om så önskas kan följande länkar användas för att validera direkt mot Skogforsk:

http://download.skogforsk.se/forestand/20141208/root_637009.xsd 

http://download.skogforsk.se/forestand/20150327/root_637009.xsd 

http://download.skogforsk.se/forestand/20150518/root_637009.xsd 

http://download.skogforsk.se/forestand/20150907/root637009.xsd

http://download.skogforsk.se/forestand/20151021/root637009.xsd

http://download.skogforsk.se/forestand/20160102/root637009.xsd

Forestand-SKOS

Den som vill utnyttja möjligheten att använda egna värden/ värdeförråd ska enligt beslut i TK538 ange sådana värden i form av en URI. En rekommendation från standardkommittén är att sådana egna värden anmäls till en central förvaltning hos Skogforsk. Syftet med det är att så långt som möjligt garantera tillgänglighet till definitioner samt att säkerställa att värdet/ värdeförrådet dokumenteras på ett standardiserat sätt. Eftersom publicering sker online kan användare vid varje tillfälle hämta ut en aktuell och komplett beskrivning av alla värden/ värdeförråd.

Skos står för Simple Knowledge Organisation och är ett sätt att systematiskt beskriva en uppsättning begrepp. Med hjälp av SKOS syntax kan man definiera begrepp, beskriva hur de förhåller sig till varandra samt knyta ihop dem till det som i sammanhanget brukar kallas värdeförråd.

SKOS-filen innehåller f.n. endast standardens ordinarie värdeförråd samt Skogforsks trädslagsgrupper. Ordinarie värdeförråd har en URI i domänen www.sis.se/637009 och är skapade av SIS-TK538. Skogforsks värdeförråd inleds med domänen forestand.skogforsk.se. För nedladdning: fsskos.zip

Mer information angående SKOS kan fås på www.forestand.org